Licence

Protože LOGO a jeho návrh podléhají autorskému zákonu, obdžíte k zakoupenému logu automaticky tzv. výhradní licenci k užití loga. Za poskytnutí licence nepožadujeme žádné další poplatky, cena za poskytnutí licence je daná cenou loga.

Za okamžik uzavření licenční smlouvy se považuje okamžik zaplacení objednávky LOGA, kdy se stáváte výhraními majiteli LOGA (tzn., že zakoupené LOGO už nebudeme nabízet dále k prodeji).

Licenci obdržíte spolu s finální verzí Vašeho LOGA, tedy po zapracování Vašich požadavků (typicky doplnění názvu firmy, provozovny, obchodu).

Licenci Vám odešleme v elektronické podobě ve formátu PDF s podpisem naší smluvní strany. Po vzájemné domluvě je možné i zaslání licence v písemné podobě.

Licenci pro užívání loga poskytujeme jako:

  • výhradní,
  • teritoriálně neomezenou,
  • trvající po celou dobu trvání autorských práv k LOGU ve smyslu příslušných právních předpisů,
  • s neomezeným způsobem nebo rozsahem užití.

 

Licencí k užívání LOGA se nezaručuje patentové právo na LOGO. O ochranu LOGA před zneužitím a používáním jinou osobou nebo subjektem je třeba kontaktovat Úřad průmyslového vlastnictví a zajistit si ochrannou známku.